Projektujeme pasivní,
nízkoenergetické
rodinné domy.

Pomáháme samo stavitelům
ušetřit významné finance a čas.

Ukázky realizací a ceny

Proč postavit pasivní dům?

Na jaře roku 2014 jsem se i já rozhodl postavit své rodinné hnízdo. Jelikož se převážně zabývám návrhem pasivních a nízkoenergetických domů, a v těchto stavbách vidím budoucnost, je asi jasné, proč jsem se rozhodl postavit si pasivní dům svépomoci. Dle mého názoru a zkušeností se velká většina stavebníků neztotožňuje s myšlenkou postavit pasivní objekt, většina se mnohdy zdráhá postavit i nízkoenergetický dům. V mnoha případech je to z důvodů vysoké pořizovací ceny nebo odpovědi typu:“ Z té rekuperace na mne bude foukat studený suchý vzduch.“ nebo „ návratnost domu je nulová.“

Rád bych se nyní pokusil několik těchto mýtů a polopravd o pasivním objektu vyvrátit a možná někomu z Vás ukázat i jinou cestu, po které se vydat:

1) Pasivní dům má nulovou návratnost a stojí moc peněz?

Toto tvrzení se dá považovat za polopravdu. Pokud stavíte s firmou na klíč, dům se může skutečně prodražit.  Pokud se však rozhodnete stavět svépomoci, případně částečně subdodávkou můžete postavit za cenu mnohonásobně nižší.

Dalším častým proti pasivních domu je, že vzhledem k pořizovacím nákladům nemá žádnou návratnost. Toto tvrzení se používá v mnoha případech jako stěžejní, avšak když si koupíte nové auto a po roce užívání ztratí téměř 1/3 pořizovací ceny, berete to tak, že se jedná o nenávratnou investici a nevadí Vám to. S domem je to trochu podobné, ale rozdíl je v životnosti, kde se počítá řádově se 100 lety namísto u auta 25 lety.

Dalším důležitým faktorem, který má pomoci rozšíření výstavby pasivních domů je program Zelená úsporám. Ano, opravdu mluvím o dotacích od státu, a ano skutečně fungují. Sám už mám dotaci vyplacenou, a to do dvou měsíců po podání. Jediný problém je, že nejdříve peníze musíte prostavět a posléze o ně až žádáte. Peníze z dotace máte již alokovány (rezervovány) ve fázi před samotnou výstavbou. Jak už bylo podotknuto cena domu je o něco vyšší než u standardního objektu. Ale jak Vás zajímá cena domu, měla by Vás zajímat i cena spotřeby domu za rok, neboli kolik budete platit. Opět je zde symetrie s nákupem automobilu. Kupuji automobil a jeden z důležitého faktoru při rozhodování je jakou má spotřebu mimo město, ve městě a kombinovanou. Mnohdy si i rádi připlatíte za komfort, který Vám poskytne. Stejně tak je tomu i u pasivního domu.

V příloze vám poskytuji excelovský soubor, kde je provedeno porovnání (ke stažení zde):

    − standardní výstavba,

    − nízkoenergetická výstavba,

    − nízkoenergetická výstavba s rekuperací tepla,

    − pasivní výstavba.

Pokud se Vám však nebude chtít procházet excelovský soubor uvedu zde nejdůležitější výsledky (viz bod 2.).

2) Kolik Vlastně stojí spotřeba energií v pasivním rodinném domě?

Připravil jsem si pro Vás porovnání spotřeby domu v jednotlivých kategoriích:

     − standardní výstavba (obalové konstrukce domu navrhnuty na normu ČSN 730540),

     − nízkoenergetická výstavba,

      − nízkoenergetická výstavba s rekuperací tepla,

      − pasivní výstavba.

Modelový dům má tyto parametry:

Zastavěná plocha 1.NP – 147,5m2

Zastavěná plocha 2.NP – 100m2

Světlá výška místností 1.NP -2,75m, 2.NP – 2,55m

Obestavěný objem budovy – 700m3

Garáž je přilepená ze severní strany

Systém vytápění – tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahové topení

Tarif elektro EON –D56d

První graf nám ukazuje rozložení jednotlivých částek za vytápění, ohřev TV, svícení, vaření, rekuperaci a spotřebu vody. Nejzásadnější snížení je v oblasti vytápění, kde díky dostatečnému zateplení celé obálky budovy a optimalizaci tepelných mostů, dochází ke snížení tepelné ztráty a tím i snížení finančních nákladů na tuto položku.

Druhý graf ukazuje porovnání nákladů spojených s dosažením jednotlivých standardů (nízkoenergetický, pasivní). Jako odrazový můstek, od kterého se počítá náklady navíc, byl zvolen dům ve standardním provedení. Z tohoto důvodu se v grafu již vyskytují pouze ostatní tři varianty.

Důležité je si uvědomit, že pří navýšení zateplení např. o 16cm zaplatíte navíc pouze za polystyren v řádu do 100 Kč/m2. Samotná cena práce zůstává stejná, protože se jedná stále o stejný polystyren, který se stejně lepí (především celoplošně – o optimálním kotvení polystyrenu se můžete více dočíst zde) nebo pokládá v podlaze. Největší částkou, která v grafu figuruje je rekuperace tepla. Cena uvedená v grafech je ze potrubí v provedení SPIRO click (lindab), výustky a rekuperační jednotka střední třídy (brink renovent sky 300). Cena za nucený systém větrání se dá snížit i použitím levnější varianty jednotky (např. Atrea), kde cena za jednotku je asi o 1/3 levnější než Brink.

3) A co ta klimatizace ? (myšleno rekuperační jednotka)

Ano, nespletl jsem se v otázce. Mnozí si totiž myslí, že nucené větrání s rekuperací tepla je v podstatě klimatizace. S tím je i spojený mýtus foukání studeného vzduchu do místností, nejlépe za krk. Dalším mýtem je problém se suchým vzduchem v zimním období, nemožnost otevřít okno. Setkal jsem se i s investory, kteří rekuperaci nechtěli a jediným důvodem bylo tvrzení: “náš soused má známého a ten má rekuperaci a vůbec to nefunguje.“ Tento typ hlášek mne dokáže opravdu pobavit. Moje motto jako projektanta zní, nenavrhuji nic, co jsem si sám nevyzkoušel. Proto se můj pasivní dům stal i trochu experimentálním domem, kde zkouším některé vychytávky, které by mohli zlepšit jeho fungování, ale toto bude předmětem jiného příspěvku. Nyní zpět k nucenému větrání.

Rekuperační jednotka je, zjednodušeně řečeno, krabice o rozměrech asi 1×0,7×0,2m, která se může umístit pod strop, na stěnu nebo na podlahu v technické místnosti. Princip rekuperace je následovný: vzduch se nasává z exteriéru, prochází přes filtr, kde se odstraní pil a nečistoty z venku, posléze putuje do rekuperátoru, kde přes nepropustnou plochu se předá teplo ze vzduchu odsávajícího z koupelen a kuchyně. Není se čeho bát. Vzduch se nemísí, ale pouze se předává teplo. U lepších rekuperátorů, jako např. Brink, Paul dochází i k přenosu vlhkosti pomocí polymerního rekuperátoru. Tedy vzduch v zimě není přesušován.

Dalším údajným proti je, že dochází k průvanu u vyústek a tak vzniká dis komfort. Opak je opět pravdou. Při správném umístění a návrhu by výstupová rychlost neměla být vyšší než  1-0,7m/s, tedy přívod vzduchu nepocítíte. K lepší distribuci vzduchu se dají použít tzv. difuzory, které pomohou vzduch do místnosti rozdělit na menší proudy.

A co s otevíráním oken? Ve své podstatě se okna mohou otevřít kdykoliv. V létě je jasné, že asi nebudete mít zapnutou rekuperaci v kuse, ale pokud byste se rozhodli ji přece jenom zapnout existuje režim by-pass, kdy vzduch nasávaný z exteriéru po projití filtrem jde přímo do distribučního potrubí a do místností. Nedochází k předávání tepla. Tento benefit se dá využít, pokud se projektantovi podaří navrhnout nasávání vzduchu na severní straně, kde i při letních parnech je ve stínu přece jenom o pár stupňů lépe. V zimě komfort, v podobě vzduchotechniky, opravdu oceníte a rychle si na něj zvyknete.

4) Jak poznám projektanta, který umí navrhnout pasivní dům?

To, zda umí nebo neumí projektant navrhnout dobře pasivní dům, poznáte až v momentě, když se začne stavět a nejvíce až začnete bydlet. Neexistuje žádná poučka, jak v období studie a přípravy projektové dokumentace odhalit dobrého projektant. Avšak nevěště hlavu. Přece jenom se dá  projektant oťuknout, zda problematice alespoň trochu rozumí a to následujícími otázkami:

− Je rozdíl mezi katastrálním severem a skutečným severem. Toto zkreslení se nazývá Křovákovo zobrazení (zakřivení) a pro naše území se pohybuje v rozmezí 2-9° od katastrálního severu. Pokud se ho tedy zeptáte na tuto problematiku a bude tápat nebo dokonce si bude myslet, že na něho mluvíte sprostě, raději si najděte někoho jiného.

− V jakém programu provádí optimalizaci energetické a konstrukční obálky budovy? Zásadně se optimalizace provádí v programu PHPP, který je určen pro tyto účely. Pokud navrhuje tzv. od oka, utíkejte, co vám nohy stačí.

− Navrhne Vám zděný dům z jednovrstvé konstrukce bez jakéhokoliv opodstatnění (více si o obvodovém zdivu a ekonomickém hodnocení můžete přečíst zde).

− Celý projekt je schopen řešit po emailu. >>>>> utíkejte.

− Není Vám schopen říct, kolik vás budou stát roční náklady na dům za jednotlivé energie.

− Je schopen stavbu namodulovat na daný typ zdiva a tak značně urychlit zdění.