Paste your Google Webmaster Tools verification code here
 • Projekční činnost

  Navrhujeme dokonalý domov.

  Více zde
 • Mentoring

  Naučíme Vás postavit si dům svépomoci.

  Více zde
 • Stavíme svépomoci

  Řešíme otázky, na které narazíte v průběhu stavby.

  Více zde
Featured

Mít, či nemít rekuperaci vzduchu?

Položte si otázku, kdybyste věděli, že existuje zařízení, které při instalaci v domě sníží energetickou náročnost vytápění o 50-65% a návratnost se pohybuje kolem 5-9 let, nepořídili byste si to? Ano, někteří z Vás již uhádli. Jedná se o nucené větrání vzduchu neboli laicky řečeno „rekuperaci“. Probereme si jednotlivé rekuperační jednotky (dále RJ), jejich zapojení a mýty spojené s nuceným větráním.

Představme si běžný rodinný dům. Nebudeme se bavit o energetickém standardu, ale pouze o nutnosti větrání. Celkový objem vzduchu v domě je cca. 300 m3, aby se nám to dobře počítalo :-). Okna uvažujeme stejně těsná. V prvním případě, nazvěme majitele domu pan A, větrá normálně okny. Samozřejmě tak, aby byla koncentrace CO2 kolem 1000ppm. Druhý majitel, pan B má nucené větrání s nastavením větrání 125m3/h (pro 4-členou rodinu) tak, aby koncentrace CO2 byla 1000 ppm. Pro výpočet budeme uvažovat s průměrnou roční teplotou 5°C. A nyní už samotný výpočet: Read More — Mít, či nemít rekuperaci vzduchu?

Stavíme a navrhujeme z VPC (vápenopískových tvárnic)

Jeden ze stavebníků, kterému jsem dělal realizační projekt a provádím u něj stavební mentoring prohlásil, že stavba z VPC je sranda. Ovšem netušil, že se za zjednodušením celého zdícího cyklu, které vypadá spíše, jako lego pro dospělé, skrývá spousta práce v podobě podrobného plánování a namodulování celé stavby. Tento proces je rozepsán v následujícím textu.

Jako jeden z mála materiálu nabízí vápenopísková tvárnice možnost výstavby na tupo. Co to je „na tupo“. Věřte, že když zedníkům oznámíte, že po nich chcete, aby zdivo v rozích a nápojích neprovazovali, pravděpodobně se Vám v lepším případě vysmějí a v horším utečou. Nyní si probereme postupně jak pracovat z VPC, koho poptávat, jak modulovat stavbu, jak provádět spoje na tupo a jakým způsobem umísťovat svislé vedení TZB jako je kanalizace, vzduchotechnika a vodoinstalace. Read More — Stavíme a navrhujeme z VPC (vápenopískových tvárnic)

Z čeho postavit zděný pasivní/nízkoenergetický dům – část I. Obvodové zdivo

Kdy je vhodné začít řešit z čeho postavím dům? Odpověď je jednoduchá, čím dříve, tím lépe. S návrhem zdiva souvisí celá spousta dalších navazujících prací jako např. osazování překladů, modulace pro stropy, řešení kritických míst, atd. Pokud však máte schopného projektanta / architekta bude s Vámi výběr zdícího materiálu řešit již ve fázi studie. Ze svých zkušeností mohu říct, že tomu tak bohužel mnohdy není. V mnoha případech projektant/ architekt používá již zažité standardy, které již nejdou ruku v ruce s moderní výstavbou. Read More — Z čeho postavit zděný pasivní/nízkoenergetický dům – část I. Obvodové zdivo

Projekt pro ohlášení nebo realizační projekt?

 

Otázka za milión. A tato fráze není myšlena jen obrazně. Opravdu Vám realizační projekt může ušetřit sta tisíce.

Důležité je položit si základní otázku: co od projektu očekáváte? Přejete mít pouze něco na papíře, co projde stavebním úřadem a pak se to nějak na stavbě udělá? Nebo chcete mít ucelený projekt, kde budou řešeny podrobnosti, technické zařízení budovy (kanalizace, voda, plyn) a veškeré náležitosti, které se stavbou souvisejí a nepřivedou Vás na mizinu při vícepracech, které jen málo kdo odhadne předem bez podrobného projektu?

Ze zkušeností Vám mohu říct, že ve velké míře volí stavebníci projekt na ohlášku (stavební povolení). Proč tomu tak je? Obvykle je snahou utratit za projekt co nejméně peněz, na projekt se nedá uplatnit hypotéka  a tak se snaží stavebníci si udělat návrh domu sami a projektanta volí pouze jako nutné zlo s razítkem. A zde nastává chyba, která Vás stojí během realizace nemalé peníze. V mnoha případech může tento postup stavebníků celé stavbě velmi ublížit. Důležité je si uvědomit, že projektanti/architekti studovali školu, která je naučila, jak skloubit to co stavebník chce s veškerými normami a vyhláškami, tak aby vše prošlo hladce na stavebním úřadě. Poradí a pomohou Vám vymyslet ideální řešení, při kterém se vyhnete jak konstrukčním, tak i půdorysným chybám.  Read More — Projekt pro ohlášení nebo realizační projekt?

Proč postavit pasivní dům?

Na jaře roku 2014 jsem se i já rozhodl postavit své rodinné hnízdo. Jelikož se převážně zabývám návrhem pasivních a nízkoenergetických domů, a v těchto stavbách vidím budoucnost, je asi jasné, proč jsem se rozhodl postavit si pasivní dům svépomoci. Dle mého názoru a zkušeností se velká většina stavebníků neztotožňuje s myšlenkou postavit pasivní objekt, většina se mnohdy zdráhá postavit i nízkoenergetický dům. V mnoha případech je to z důvodů vysoké pořizovací ceny nebo odpovědi typu:“ Z té rekuperace na mne bude foukat studený suchý vzduch.“ nebo „ návratnost domu je nulová.“ Read More — Proč postavit pasivní dům?