Projektujeme pasivní,
nízkoenergetické
rodinné domy.

Pomáháme samo stavitelům
ušetřit významné finance a čas.

Ukázky realizací a ceny

Navrhujeme a zdíme z VPC

Jeden ze stavebníků, kterému jsem dělal realizační projekt a provádím u něj stavební mentoring prohlásil, že stavba z VPC je sranda. Ovšem netušil, že se za zjednodušením celého zdícího cyklu, které vypadá spíše, jako lego pro dospělé, skrývá spousta práce v podobě podrobného plánování a namodulování celé stavby. Tento proces je rozepsán v následujícím textu.

Jako jeden z mála materiálu nabízí vápenopísková tvárnice možnost výstavby na tupo. Co to je „na tupo“. Věřte, že když zedníkům oznámíte, že po nich chcete, aby zdivo v rozích a nápojích neprovazovali, pravděpodobně se Vám v lepším případě vysmějí a v horším utečou. Nyní si probereme postupně jak pracovat z VPC, koho poptávat, jak modulovat stavbu, jak provádět spoje na tupo a jakým způsobem umísťovat svislé vedení TZB jako je kanalizace, vzduchotechnika a vodoinstalace.

1. Návrh a modulace zdiva

Je potřeba si uvědomit, jaké jsou základní rozměry výrobku vápenopískových tvárnic. Obecně platí, že základní modul je v násobku 250mm, kde se započítává zdivo délky 248mm a malá spára (na každé straně asi 0,5mm, která vznikne mírnými nerovnostmi a nedokonalým uložením zedníkem. Tudiž pokud budeme brát v úvahu modul 250mm, měli bychom ho dodržet ve všech rozměrech půdorysného plánku. Důležité je nezapomenout na okenní a dveřní výplně, které by se měly osazovat v modulu 250mm a to samé platí i pro jejich šířku. Přiložený výkres níže ukazuje, jakým způsobem je dům namodulován na rozměr 250mm pro zdění z VPC.

Díky modernímu trendu vytváření velkých francouzských oken je potřeba si dát pozor na osamocené pilíře. Důvodem je velmi úzká stěna zpravidla 175mm, která kvůli své tloušťce hůře odolává mimostřednému tlaku, který vyvolává strop. Dochází k tzv. boulení směrem do exteriéru (zeď má tendenci se u vrchní hrany natáčet směrem dovnitř). Místa, která jsou ohrožena boulením, jsou především pilíře užší než 1,5 m.  Jedná se tedy o zdi umístěné mezi francouzskými okny. Pokud je pilíř užší, jedním z řešení je francouzská okna od sebe oddálit a tím pádem zvýšit tuhost zdi nebo provést napojení T. Na nosnou obvodovou stěnu provedeme napojení např. příčky (doporučuji stejný materiál jako obvodová stěna) a tím nám vznikne vyztužení, které nedovolí boulení pilíře. Pro lepší představivost, jak vytvořit tužší pílíře se můžete podívat na obrázek níže. U místností 101, 102 a 103 jsou osamocené pilíře v obvodové stěně, které jsou podepřeny z vnitřní strany vápenopískovými příčkami tl.: 115mm.

Tak jak bylo důležité se zaobírat půdorysným rozložením a modulací na 250mm, tak je důležité se zabývati výškovým modulem. Zdivo je opět vysoké 249mm, tudíž se uvažuje s tenkovrstvou maltou tl.: 1mm. Celkový modul je posléze 250mm. Mně se osvědčilo provádění 12 šárů zdiva, tedy od základové desky výška 3 m. Vnikne Vám tak prostor pro dostatečné zateplení podlahy a zároveň případný prostor u stropu pro vedení VZT potrubí (především pro pasivní a nízkoenergetickou výstavbu). Stropy vysoké 2,75m jsou nejideálnějším řešením a i malé místnosti (např. pracovny a dětské pokoje o velikosti kolem 10-13 m2) díky tomu nepůsobí stísněným dojmem.

Jak odrušit tepelný most v patě zdiva?

Odrušení tepelného mostu v patě zdiva můžete provést pomocí Ytongu P6-500 nebo P6-600 uloženého v prvním šáru. Jediný problém, který s Ytongem vzniká je jeho šířka, kde ve výrobním programu mají pouze 150mm a 200mm. Tudíž se první šár musí řezat na 175mm.

Pokud si však chcete usnadnit práci a neřezat doporučuji se obrátit na stránky poritu, kde si můžete objednat pórobetonovu tvárnici o rozměrech 175mm s P+D a 115mm s P+D, a tak vyřešit kompletně problém s řezáním. Věřte, že se jedná o nejlevnější a nejefektivnější odrušení tepelného mostu.

Na řezu domu je ukázáno,  jak by mělo být provedeno namodulování.

Chcete mít dům namodulovaný tak, aby výstavba byla jako puzzle?

Líbí se Vám VPC a chcete mít z něho navržený RD?

Chcete minimalizovat vysekávání svislých prostupu do VPC?

Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu z otázek ANO, neváhejte mne kontaktovat na info@atelier-partika.cz

Nedílnou součástí projekční přípravy by mělo být i správné umístění kanalizačních, vodoinstalačních a VZT potrubí. Pro minimalizaci sekání drážek do zdi z VPC doporučuji plánovat tzv. instalační předstěny. Jejich navržení je vhodné hned z několika důvodů, jako např. není třeba sekat do zdi, do budoucna máte lepší kontrolu pokud se něco pokazí atd. Přeci jenom je snazší rozebrat stěnu z SDK nebo OSB než vysekávat a hledat, kde vlastně potrubí vede. Na obrázcích níže jsou zobrazeny možné varianty, které jsem prováděl (červeně vyznačená je instalační mezera).

2. Poptávka VPC a výpočet potřebného množství

Na našem trhu jsou tři prodejci s VPC. KM beta, Vapis sh a Kalksandstein. „Poslední dva jmenovaní dováží zboží ze zahraničí (Německo, Drážďany). Při porovnávání jednotlivých výrobců je potřeba sledovat následující. U vápenopískových tvárnic nás nezajímá tepelná vodivost. Důležitá je pevnost v tlaku, která by měla být 15 MPa. Dalším důležitým faktorem je objemová hmotnost, která by měla být asi 1600 kg/m3. Nyní se podívejme na jednotlivé zkratky výrobků ve tvaru např. 6DF –LDE 10-16 a co pro vás znamenají:

Označení 6DF, 4DF, 5DF atd.. Zkratky znamenají velikosti neboli formát tvárnice. Pro standardní rodinný dům do tří pater se dá použít  6DF o formátu 175x248x248mm nebo 12DF, která se liší pouze délkou 498mm. Při spojování na tupo, a aby jste nemuseli řezat/půlit celé tvárnice, doporučuji objednat navíc 3DF, což jsou v podstatě půlky 6DF  o rozměru 175x248x123 mm.

Další část označení je L, což znamená, že zdivo je určeno pro tenkovrstvou maltu. Současně s L se v názvu můžou vyskytnout písmena:

– D =dutá cihla,

– E= elektrodrážky,

– Vb= lícová cihla venkovní,

– Is= lícová cihla vnitřní.

Pro naše účely doporučuji využít tvárnice se zkratkou LDE. Není to až tak z důvodu elektrokanálků, která pravděpodobně z 80% vůbec nevyužijete, ale spíše je díky nim cihla o něco lehčí přesněji o necelých 1,5 kg.

Za zkratkami z písmen se nachází první číselné označení, které udává pevnost v tlaku. Doporučuji u zdiva tl.: 175mm brát tvárnice s číslem 15, neboli 15 MPa.

Druhá číselná zkratka nám říká, jaká je objemová hmotnost materiálu. Doporučuji materiál s objemovou hmotností 1600 kg/m3, tedy s označením 16. KM beta dělá tvárnice s objemovou hmotností 1400 kg/m3 a vapis s KS (kalksandstein) vyrábí modulové řady 16, 18, 20. Nezapomínejte, že čím je větší objemová hmotnost tím je i těžší tvárnice, má lepší akumulační schopnost a útlum zvuku, takže je důležité vybrat správný typ v poměru cena/výkon.

Jaká je normální cena VPC? Z mých zkušeností mohu poznamenat, že cena VPC za m2 je asi kolem 447- 490,- Kč/m2. Otázkou pouze zůstává, jak moc jste dobří obchodníci a vyjednávači. Bohužel trh z vápenopískovými cihlami je poněkud nekapitalistický a všichni výrobci si drží naprosto totožné ceny a nikdo Vám necukne pod 440,- Kč/m2. Půlkové tvárnice tedy 3DF seženete za 780,- Kč/m2, ale těch není potřeba tolik. Jejich cena je kompenzována rychlejší výstavbou a šetřením pracovní síly.

V návaznosti na plochu obvodového zdiva je potřeba řešit i překlady. Mně se osvědčilo objednání překladů do obvodového zdiva z KM bety, která má ve svém výrobním programu překlady výšky 240mm. S podmazáním v místě uložení 1cm se dostáváme na tížený modul 250mm. Možná vás napadne otázka, proč jsem vše např. neobjednal od Vapisu nebo Kalksandsteinu? Jejich překlady (mají výšku pouze 123mm) vychází levněji, ale problém nastává u délky, kde jsou vám schopní dodat pouze překlad do 2m. Pokud chcete delší, musíte si koupit tvarovky a udělat si to tzv. „home-made“ na stavbě. Další problém vzniká při použití v obvodovém zdivu, kde se zbytek prostoru do modulu 250mm nedá vyplnit tvárnicí, ale musíte provést uprostřed podepření, obednění, vyztužení a následné zalití betonem. Nízké překlady doporučuji použít na vnitřní nosné a nenosné zdivo. Jelikož se překlady osazují ve výšce dveří, tedy někde v úrovni 2,05m od podlahy, zbývá nadezdít minimálně 1 až dva šáry, které následná zatížení roznesou do větší plochy.

Samostatnou kapitolou je výpočet potřebného počtu cihel na stavbu. Mohu vám říct, že s dalšími stavbami se můj odhad a výpočet zpřesňuje. Spočítat plochu dovede pravděpodobně každý, ale nesmíte zapomenout odečíst:

– Okenní a dveřní výplně,

– zakládací šár pokud ho provádíte z pórobetonu,

– první šár v místě vnitřních dveří,

– nadokenní překlady v obvodovém a vnitřním nosném zdivu a zasahující část překladu do zdiva (asi 15cm na každou stranu),

– půlky cihel 3DF.

Zbývá napočítat počet půlek pro zdění na tupo. Postup je následující:

1) sečteme všechny rohy a nápoje, kde jsou tupé spoje,

2) odečteme 0,25m * počet rohů v přízemí (to je zakládací šár z pórobetonu),

3) vezmeme celkovou délku rohů s nápoji, výsledek *4ks,

4) získané číslo se rovná počtu kusů půlek (3DF formát).

3. Zdění na tupo a vysekávání drážek

Nejčastější otázka, kterou slýchávám na stavbě je: “nespadne Vám to?“. Zdění na tupo je pro některé starší zedníky naprosto nemyslitelný pojem. Nikdo však netvrdí, že se nedá provazovat zdivo. Důvod, proč se provádí spoj na tupo je, aby si obvodové zdivo dostatečně rychle posedalo, kvůli nerovnoměrnému zatížení od stropu ( ve většině případů jsou stropy uloženy pouze na dvě protilehlé stěny a z tohoto důvodu si tyto zdi sedají rychleji než ostatní). Pokud by se zdivo provazovalo, dochází ke vzniku většího napětí a díky vysoké pevnosti zdiva vzniká velká prodleva mezi postupným sesedáním. Výsledkem je pak popraskaná omítka na konci 1 roku užívání. Při zdění na tupo se provádí pouze promaltování svislé spáry, která má být od 5-30mm tlustá s tím, že se do každé ložné spáry dávají ocelové nerez plíšky (hlavně ne sádrokartonářské !!!), které zachytí síly nutící zdivo se vyboulit a zároveň umožní rychleji sesednout. Věřte tomu nebo ne, ale tato technologie provádění je stará více jak 100 let.

Připravil jsem si pro vás malý fotoblok provádění zdiva na tupo:

Nejdříve provedeme první šár dvou na sebe navazujících zdí. Jelikož pracujeme v modulu, vychází nám zdivo bez řezání s maximálně 3cm průběžnou svislou spárou v rozích. Tato spára je i z důvodu lepší variability začlenění cihel do modulu. Poté provedeme promaltování zdiva pomocí ližin s lepidlem a uložíme dva spojovací plechy. Poté provedeme opětovné projetí ližinami a uložení dalšího šáru zdiva na tupo bez provázání. Postup se dále opakuje.. Správnost zdění si ověřít tím, že v rohu vám prochází spára od spodního šáru až po vrchní bez přerušení.

Nevíte si rady se zděním z VPC? Máte strach, že byste něco pokazily? Chtěli byste si vyzdít zdivo sami?

Nabízíme Vám službu „mentoring svépomoci“, kde k Vám dojede erudovaná osoba a ukáže Vám, jak založit první šár a jak zdít na tupo. Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat info@atelier-partika.cz

Vysekávání drážek ve zdivu z VPC je trochu komplikovanější. V podstatě byste neměli zasahovat (vysekávat spáry hluboké více jak 5cm po svislé ose na celé podlaží). Pokud se Vám však jedná o vysekání drážky např. pro dřez nebo umyvadlo mám vyzkoušené, že do výšky 1,1m od podlahy mohou být drážky hluboké do 7cm a maximální šířka do 15-17 cm. Z tohoto důvodů se doporučuje pro vedení potrubí přes celé podlaží použít instalační předstěny, kde v mnoha případech mohou fungovat i jako stěna na zavěšení zařizovacích předmětů, a tím pádem odpadá i potřeba vysekávání drážek. Např. na RD Želešice  jsem veškeré svislé prostupy (komínový průduch, kanalizace, vodoinstalace) navrhl v instalačních předstěnách a tím pádem odpadlo i provádění drážek.

Samostatnou kapitolou je elektroinstalace. U VPC doporučuji táhnout kabeláž po zemi nebo pokud máte zavěšené podhledy, tak nad nimi (spíše doporučuji po zemi, jelikož zásuvek a vypínačů je více jak světel). Vyhnete se zdlouhavému vysekávání hlubokých drážek pro vedení svazků kabelů. Jednotlivé vývody k zásuvkám a vypínačům už mohou být vedeny ve vysekaných drážkách do hloubky cca. 1- 1,5cm. Jedná se pouze o povrchové drážky bez narušení nosné části tvárnice. Pokud bych měl mluvit ze zkušeností, tak vysekání drážek pro vodu (k umyvadlům), kanalizace (k umyvadlům) a topení pro dva žebříky mne zabrala asi 1 den práce. Stejný čas si vzalo i vysekávání povrchových drážek pro elektroinstalaci. Pro lepší představivost se můžete níže podívat na provádění drážek a vedení TZB instalací v instalačních předstěnách.