Projektujeme pasivní,
nízkoenergetické
rodinné domy.

Pomáháme samo stavitelům
ušetřit významné finance a čas.

Ukázky realizací a ceny

Mít či nemít rekuperaci vzduchu?

Položte si otázku, kdybyste věděli, že existuje zařízení, které při instalaci v domě sníží energetickou náročnost vytápění o 50-65% a návratnost se pohybuje kolem 5-9 let, nepořídili byste si to? Ano, někteří z Vás již uhádli. Jedná se o nucené větrání vzduchu neboli laicky řečeno „rekuperaci“. Probereme si jednotlivé rekuperační jednotky (dále RJ), jejich zapojení a mýty spojené s nuceným větráním.

Představme si běžný rodinný dům. Nebudeme se bavit o energetickém standardu, ale pouze o nutnosti větrání. Celkový objem vzduchu v domě je cca. 300 m3, aby se nám to dobře počítalo :-). Okna uvažujeme stejně těsná. V prvním případě, nazvěme majitele domu pan A, větrá normálně okny. Samozřejmě tak, aby byla koncentrace CO2 kolem 1000ppm. Druhý majitel, pan B má nucené větrání s nastavením větrání 125m3/h (pro 4-členou rodinu) tak, aby koncentrace CO2 byla 1000 ppm. Pro výpočet budeme uvažovat s průměrnou roční teplotou 5°C. A nyní už samotný výpočet:

Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že rekuperace Vám peníze šetří a navíc Vám přináší komfort v podobě stále čerstvého vzduchu beze stresu z pravidelného větrání. Proč by se pan A měl stresovat? Protože pro zajištění správné hodnoty CO2 v domě musí každou hodinu na 5 minut otevřít veškerá okna. Jeden příklad za všechny. Znáte ten pocit únavy po ránu? To je právě následek zvýšené hladiny CO2.

Výpočet berte pouze informativně. Kdybychom šli do hloubky a chtěli vytvořit přesný výpočet, museli bychom rozdělit výpočet na měsíce a měnit účinnost rekuperace v závislosti na průtoku vzduchu, atd. Avšak pro hrubý náhled je tento výpočet dostačující.

A teď, pokud Vás tato technologie oslovila, si o ní něco řekneme.

Mezi nejrozšířenější typy nuceného větrání patří tzv. centrální větrání vzduchu. Jedná se o jednu jednotku umístěnou např. v technické místnosti, od které jsou provedeny rozvody do jednotlivých místností. Typický příklad centrální jednotky je na obrázku níže. Co to vlastně řízené větrání je, z čeho se skládá a jaké jsou nejvhodnější komponenty? V následujícím textu se Vám pokusím přiblížit různé možnosti provádění nuceného větrání s rekuperací vzduchu.

Podívejme se pod kapotu takové jednotky. Co tam vlastně najdeme? Pro některé z Vás to může vypadat jako velice komplikovaný přístroj, ale věřte, že na něm celkem nic není. Skládá se ze dvou ventilátorů, filtrů, rekuperátoru (předávací výměník), řídící jednotky + pár čidel na hlídání teploty, tlaku a klapky pro přepínání by-passu.

Druhou možností jsou decentrální rekuperační jednotky, které se umísťují např. do stěn, do parapetů nebo nadpraží. Několik nejčastěji používaných typů naleznete na obrázcích níže.

Nyní se podívejme na samotný výběr centrální jednotky. Podle čeho zvolit ten nejlepší typ? Jak vybírat? Na českém trhu se vyskytuje velké množství rekuperačních a větracích jednotek, jako jsou Paul, brink, Atrea, Zhender, nibe, vailant, multivac, Therm a další.

Co by Vás mělo před koupí na jednotkách zajímat? Tak především je to jejich cena. Dále je určitě vhodné řešit maximální možný průtok vzduchu. To byste měli mít spočítané od vašeho projektanta. Obecně se střední návrhový průtok pro dvoupatrový dům pohybuje kolem 130-200m3/h (v závislosti na počtu kupelen, wc a počtu osob) a maximum by mělo být cca. 130-140% ze středního průtoku. Ve většině případu se maximální průtok použije pouze v případě, když pořádáte party a potřebujete nárazově vyvětrat. S průtokem je spojena i tlaková ztráta. Věřte tomu, že některé jednotky se tváří, že umí 300m3/h, ale pouze při 0Pa tlakové ztrátě. Když se pak podíváte blíže, respektive na průtok při 100Pa (standardní tlaková ztráta běžného spiro potrubí RD) zjistíte, že jednotka umí pouze 150m3/h ze zmíněných „kupovaných“ 300 m3/h.

Další položkou na Vašem checklistu by měla být efektivita spotřeby elektrické energie, která se u TOP jednotek pohybuje kolem 0,18-0,25 Wh/m3, u standardních jednotek kolem 0,3 Wh/m3 a u nížší třídy asi 0,5 Wh/m3. Samozřejmě platí, že čím bude mít jednotka lepší efektivitu, tím bude spotřebovávat méně energie.

Příkladem může být má osobní zkušenost s jednotkou BRINK renovent sky 300, která má v mém domě spotřebu 2kWh/týden, což je asi 300,- Kč na větrání ročně a na předehřev je spotřeba 400kWh/rok, což je nějakých 1000,- Kč. Suma sumárům celkové náklady na větrání a předehřev jsou 1300,- Kč/rok, tedy nižší než při běžném větrání okny.

Obecně lze jednotky rozdělit do tří tříd dle technických parametrů a ceny. Pokud půjdeme do levnější varianty RJ, nabízí se nám český výrobce Atrea. Jejich jednotky jsou levnější tudíž více využívané, ale podívejme se i na zápory mezi něž patří vyšší hlučnost kolem kolem 64dB při standardním průtoku, nemožnost dorovnávání tlaků na přívodu a odvodu (neplatí u všech) a nižší efektivita řádově kolem 0,37-0,45 Wh/m3 prošlého vzduchu. Cena jednotky kolem 35 – 50 tisíc korun (pouze jednotka). V průběhu psaní článku již přišla ATREA s novou jednotkou EC 5, která má mít hlučnost kolem 40dB avšak střeva zůstala ze starých jednotek.

Pokud půjdeme druhou, jak já říkám zlatou střední cestou, můžeme zde najít jednotku Brink a Zhender, především pak Brink renovent sky 300. Jedná se o dánského výrobce. Rekuperátory použité v těchto jednotkách montují i do TOP jednotek Paul Novus. Umí především to, co neuměla předchozí jednotka. Dorovnávat tlaky na přívodu a odvodu, má nižší hlučnost (39 -47 dB) a efektivita je někde na 0,26 Wh/m3. Zároveň obsahuje polymerní rekuperátor, který dokáže předávat i vlhkost, tudíž zde již nemůže být použit argument, že v zimě bude přesušený vzduch. Cena se pohybuje kolem 60 – 70 tisíc (jednotka + předehřev + trojcestný venbtil + ovládání).

Mezi TOP nejefektivnější jednotky patří Paul Novus (např. paul novus 300), který má veškeré bonusy předchozí RJ, ale navíc jeho efektivita je zhruba 0,24 Wh/m3. Síla této rekuperační jednotky je především v efektivitě předávání tepla díky unikátnímu výměníku a elektro řízení. Efektivita předávání tepla je 93%. Lepší jednotka „zatím“ neexistuje. Cena se pohybuje kolem 100 tisíc korun. Pro srovnání Atrea dupelx 370 EC4 má účinnost výměníku jen 83% a např Multivac Venus jen 79%.

Zajímají Vás i jiní výrobci jednotek, chtěli byste si udělat průřez používanými jednotkami a jejich vlastnostmi? Na stránkách http://database.passivehouse.com/en/components/small_ventilation_systems najde nezávislý test institucí passive house.

Z rekuperační jednotky je vzduch dále rozváděn pomocí potrubí. Zvolit správný typ potrubí je stěžejní věcí, jelikož nevhodné potrubí může mít velké ztráty nebo být vysoce porézní, což způsobuje usazování nečistot a množení bakterií. Důležitý je i správný návrh rozvodů, aby trasa nebyla příliš dlouhá, jak z důvodů tlakových ztrát, tak i z důvodu špatného budoucího čištění. V podstatě doporučuji vybírat ze dvou systémů (bavím se o rodinných domech) a to:

pozinkované hladké potrubí (např. Spiro potrubí). Lze sehnat i ve variantě safe click s těsněním. Tento typ rozvodů odpovídá třídě těsnosti 4, tzn. hoooodně těsné.

a nebo speciální plastové antiseptické potrubí s hladkým vnitřním povrchem. Cenově vychází podobně jako spiro potrubí, pokud se však použijí EPD flex potrubí (modré s vnitřní bílou plochou – něco jako elektrochráničky) je cena vyšší než u spiro potrubí.

Obě varianty mají své pro a proti. Obecně se s plastovým potrubím dá více manipulovat, jelikož je flexibilní. Cenově se však toto speciální potrubí může pohybovat výše než pozinkované potrubí. Určitě nedoporučuji provádět VZT rozvody pomocí kanalizačního potrubí KG nebo HT systém. K samotnému provedení rozvodů z EPD flex potrubí mám také výhrady. Potrubí má vysoký přenos hlučnosti, vysoké tlakové ztráty a hlavně jsou na českém trhu použitelné pouze potrubí od 2% prodejců. Další typ, kterému byste se měli vyhnout je flexi potrubí. Velice porézní, rychle se usazují nečistoty, vysoká tlaková ztráta, absolutně nečistitelné a lehce poškoditelné.

Jediné opodstatněné použití je při napojování RJ na pevné potrubí a zde se bavíme o celkové délce pro přívod a odvod asi 0,5 m.

Samozřejmě výběr správných prvků je jedna část celé realizace. Druhou nedílnou součástí je provedení projektové dokumentace vedení VZT potrubí se správným nadimenzováním. Dle mých zkušeností je nejdůležitějším faktorem správný návrh výstupní rychlosti u vyústek. Rychlost vzduchu na konci potrubí by měla být 0,3-0,7 m/s pro dosažení nejlepšího komfortu. Součástí návrhu je i správný výpočet přívodu vzduchu do místností a jeho odtah. Ve většině případů se bavíme o rovnotlakém systému, tedy to co do domu přivedeme, musíme i z domu odvézt. V mnoha případech se setkávám s předimenzováním přívodního vzduchu. Pro standardní rodinný dům by se průměrné množství přiváděného vzduchu mělo pohybovat v rozmezí 150 – 200 m3/h. Pro samotné snížení přiváděného vzduchu, respektive snížení otáček, respek. zvýšení životnosti a snížení hluku se dá využít RJ, která má tzv. napojení přes trojcestný ventil. Jedná se o to, že se dům rozdělí na dvě zóny: (I) obývací pokoj, (II) ložnice s pokoji. Vzduch se prohání přes trojcestný ventil pouze do jedné nebo druhé zóny „dvou-zónové větrání“. Jak takový trojcestný ventil vypadá je ukázáno na obrázku.

Existuje i speciální systém zapojení tzv. „v kaskádě“, kdy je možné snížit množství přiváděného/odváděného vzduchu až o 40%. Na obrázku níže jsem si pro Vás připravil ukázky výkresů trasování VZT s trojcestným ventilem.

Nevíte si rady s vedením vzduchotechnického potrubí a výběrem rekuperační jednotky?

Potřebujete provést návrh trasování a dimenzi potrubí pro nucené větrání?

Nechcete, aby Vám za hlavu foukal studený vzduch a rekuperace nesplňovala Vaše očekávání?

Nabízíme vám provedení výkresové dokumentace VZT (nuceného větrání). Pro objednání nebo bližší info napište na info@atelier-partika.cz.

Tak jak už to bývá s každou technologií nebo zařízením, z důvodů neznalosti lidí, vznikají omyly a přenesené vymyšlené lži. Pokusím se Vám nyní některé polopravdy a lži osvětlit.

“Za hlavu mi bude foukat studený vzduch stejně jako v kanceláři“. Věřte tomu, že ve Vaší kanceláři se pravděpodobně nachází klimatizace nebo fan-coil. Princip klimatizace a rekuperační jednotky je naprosto odlišný. Zatímco klimatizace bere vzduch zevnitř a pouze mu předává teplo nebo chlad, rekuperační jednotka vám vzduch vymění za nový a předá mu pouze zbylé teplo z odvětrávaných místností  (koupelen, WC a kuchyně). Samotná rekuperační jednotka obsahuje dvě části, které pomáhají tomu, aby teplota přiváděného čistého vzduchu byla kolem 17 °C. První je rekuperátor a druhá je elektrický nebo vodní předehřev, který se spíná, když exteriérová teplota klesne pod 0°C. Jedná se i o prevenci proti zamrznutí rekuperátoru.

„Když budu mít rekuperaci, budu náchylnější k nemocem, jelikož budu mít doma stále čistý vzduch“. Další z omylů. V domě budete mít opravdu čistý a čerstvý vzduch díky filtrům. Ulehčíte život alergikům a astmatikům, kterých v této době rapidně přibývá. Např. v pylové sezóně nemůžete alergikům větrat, aby se předešlo astmatickým záchvatům. To ale způsobí zvýšenou hladinu CO2 a alergik se stává apatickým a unaveným. Stejně jako děti ve škole, kde se větrá jednou za hodinu a hladina CO2 několikanásobně převyšuje normu. Nemluvě o znečištěném prostředí, ve kterém žijeme. Tak proč si alespoň doma neudělat čisto. Vedlejším efektem filtrů na přívodu vzduchu je i nižší prašnost v interiéru, tedy méně práce pro ty kdo utírají prach. Pokud se budeme bavit např. o virovém onemocnění jako je chřipka atd, tak je jedno zda větráte okny nebo rekuperací, neonemocníce ani v jednom případě. Tedy pokud Vám bacilonosič nebude kýchat do okna. Bakterie se běžně vyskytují všude ve Vašem domě (potraviny, koupelny, toalety, boty, návštěvy, atd.), tedy podnětů pro vytváření imunitního systému je dostatečné množství.

„Návratnost nuceného větrání je delší než její životnost“. Opět se setkáváme skoro až s pomluvou. Přiklad mluví za vše. Vezměme dva naprosto totožné domy, kde v jednom bude použita rekuperační jednotka a ve druhém nebude. Porovnáme snížení nákladů na vytápění a investici do zařízení, tak abychom dostali prostou dobu návratnosti. Jako zdroj vytápění a ohřevu TV bylo zvoleno tepelné čerpadlo, tedy se počítá cena elektřiny s tarifem D55d nebo D56d.

Zajímá vás, jakým způsobem se dají snížit náklady na nákup materiálu vzduchotechniky (potrubí a jednotky) až o 40% oproti cenové nabídce firmy?

Chtěli byste si rozvody provést sami?

Kontaktujte nás na info@atelier-partika.cz a my Vám poradíme.

“Když mám nucené větrání, nemůžu mít digestoř“.  Ano jedná se o polopravdu. Je důležité říct, že když máte nucené větrání, musíte použít recirkulační digestoř. Pokud byste použili normální digestoř s odtahem ven, zaléhaly by Vám minimálně uši. Kdybyste použili rekuperační jednotku s vyrovnáváním tlaků, tak by pravděpodobně ventilátory vyskočily z jednotky a šly by Vám nafackovat :-). Berte to tak, že digestoř dokáže vyvinout odtah až 1500 m3/h (běžně doporučovaná do pokojů nad 40 m2) a rekuperační jednotka dokáže přivést vzduch maximálně 300 m3/h. Vidíte ten nepoměr? Taky si říkáte, jak v těsné novostavbě při zapnuté digestoři s odtahem ven můžete vůbec dýchat? Pokud ano, tak Váš dům není tak těsný, jak si asi myslíte.