Projekční činnost

Soustředíme se na zpracování projektové dokumentace ušité na míru jednotlivým stavebníkům, tak aby dům splnil veškeré jejich očekávání a finanční možnosti. Systém, kterým pracujeme, by se dal rozdělit do následujících bodů:

– Seznámení s klientem a jeho potřebami

− Vypracování studie objektu se základními cenami za služby.

− Optimalizování stavebních konstrukcí (např. tloušťky zateplení) pro nejvýhodnější poměr cena/výkon.

− Provedení projektové dokumentace s vizualizacemi.

− Provedení položkového rozpočtu.