Featured

Mít, či nemít rekuperaci vzduchu?

Položte si otázku, kdybyste věděli, že existuje zařízení, které při instalaci v domě sníží energetickou náročnost vytápění o 50-65% a návratnost se pohybuje kolem 5-9 let, nepořídili byste si to? Ano, někteří z Vás již uhádli. Jedná se o nucené větrání vzduchu neboli laicky řečeno „rekuperaci“. Probereme si jednotlivé rekuperační jednotky (dále RJ), jejich zapojení a mýty spojené s nuceným větráním.

Představme si běžný rodinný dům. Nebudeme se bavit o energetickém standardu, ale pouze o nutnosti větrání. Celkový objem vzduchu v domě je cca. 300 m3, aby se nám to dobře počítalo :-). Okna uvažujeme stejně těsná. V prvním případě, nazvěme majitele domu pan A, větrá normálně okny. Samozřejmě tak, aby byla koncentrace CO2 kolem 1000ppm. Druhý majitel, pan B má nucené větrání s nastavením větrání 125m3/h (pro 4-členou rodinu) tak, aby koncentrace CO2 byla 1000 ppm. Pro výpočet budeme uvažovat s průměrnou roční teplotou 5°C. A nyní už samotný výpočet: Read More — Mít, či nemít rekuperaci vzduchu?