Stavíme a navrhujeme z VPC (vápenopískových tvárnic)

Jeden ze stavebníků, kterému jsem dělal realizační projekt a provádím u něj stavební mentoring prohlásil, že stavba z VPC je sranda. Ovšem netušil, že se za zjednodušením celého zdícího cyklu, které vypadá spíše, jako lego pro dospělé, skrývá spousta práce v podobě podrobného plánování a namodulování celé stavby. Tento proces je rozepsán v následujícím textu.

Jako jeden z mála materiálu nabízí vápenopísková tvárnice možnost výstavby na tupo. Co to je „na tupo“. Věřte, že když zedníkům oznámíte, že po nich chcete, aby zdivo v rozích a nápojích neprovazovali, pravděpodobně se Vám v lepším případě vysmějí a v horším utečou. Nyní si probereme postupně jak pracovat z VPC, koho poptávat, jak modulovat stavbu, jak provádět spoje na tupo a jakým způsobem umísťovat svislé vedení TZB jako je kanalizace, vzduchotechnika a vodoinstalace. Read More — Stavíme a navrhujeme z VPC (vápenopískových tvárnic)

Projekt pro ohlášení nebo realizační projekt?

 

Otázka za milión. A tato fráze není myšlena jen obrazně. Opravdu Vám realizační projekt může ušetřit sta tisíce.

Důležité je položit si základní otázku: co od projektu očekáváte? Přejete mít pouze něco na papíře, co projde stavebním úřadem a pak se to nějak na stavbě udělá? Nebo chcete mít ucelený projekt, kde budou řešeny podrobnosti, technické zařízení budovy (kanalizace, voda, plyn) a veškeré náležitosti, které se stavbou souvisejí a nepřivedou Vás na mizinu při vícepracech, které jen málo kdo odhadne předem bez podrobného projektu?

Ze zkušeností Vám mohu říct, že ve velké míře volí stavebníci projekt na ohlášku (stavební povolení). Proč tomu tak je? Obvykle je snahou utratit za projekt co nejméně peněz, na projekt se nedá uplatnit hypotéka  a tak se snaží stavebníci si udělat návrh domu sami a projektanta volí pouze jako nutné zlo s razítkem. A zde nastává chyba, která Vás stojí během realizace nemalé peníze. V mnoha případech může tento postup stavebníků celé stavbě velmi ublížit. Důležité je si uvědomit, že projektanti/architekti studovali školu, která je naučila, jak skloubit to co stavebník chce s veškerými normami a vyhláškami, tak aby vše prošlo hladce na stavebním úřadě. Poradí a pomohou Vám vymyslet ideální řešení, při kterém se vyhnete jak konstrukčním, tak i půdorysným chybám.  Read More — Projekt pro ohlášení nebo realizační projekt?